FR | NL | DE
Links|Contact|Sitemap|Help|
Zoek:
Site Logo van BelgiŽ
Directie van de Verkiezingen
rss Pagina afdrukken

De voorwaarden van kiesbevoegdheid

Belgen die in BelgiŽ verblijven

Europese burgers die in BelgiŽ verblijven

Belgen die in het buitenland verblijven

A. Kiesvoorwaarden voor de Belgen die in BelgiŽ verblijven

(art. 1, ß 1 van het Kieswetboek)

Om als kiezer zijn stem uit te brengen voor deze verkiezingen moeten vier voorwaarden vervuld zijn :

 • Belg zijn
  De wijze waarop de Belgische nationaliteit werd bekomen (geboorte, naturalisatie, huwelijk, optie) speelt geen rol.
  Aan deze voorwaarde moet door de kiezer voldaan zijn op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten (= 1 maart 2014).
 • De volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
  Aan deze voorwaarde moet door de kiezer voldaan zijn op de dag van de verkiezing (= 25 mei 2014)
 • In de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente ingeschreven zijn.
  Aan deze voorwaarde moet door de kiezer voldaan zijn op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten (=1 maart 2014 ).
 • Zich niet bevinden in ťťn van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht, die bepaald worden in de artikelen 6 tot 9bis van het Kieswetboek.
  Van het kiesrecht zijn definitief uitgesloten en tot de stemming mogen niet worden toegelaten zij die levenslang ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht door veroordeling.

In de uitoefening van het kiesrecht zijn geschorst :

 • de gerechtelijk onbekwaamverklaarden en de personen die onder het statuut van verlengde minderjarigheid zijn geplaatst (artikelen 489 tot 515 Burgerlijk Wetboek);
 • zij die voor een bepaalde duur ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht door veroordeling ;
 • personen die ter beschikking van de regering werden gesteld onder de vorm van internering. Aan deze voorwaarde moet door de kiezer voldaan zijn op de dag van de verkiezing (= 25 mei 2014).

Samenvattend

 • Belg zijn op 1 maart 2014
 • Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters op 1 maart 2014
 • De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op 25 mei 2014
 • Niet strafrechtelijk uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht op 25 mei 2014

B. Kiesvoorwaarden voor Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven

De onderdanen van de andere lidstaten van de Europese Unie die, met uitzondering van de nationaliteitsvoorwaarde, voldoen aan de kiesvoorwaarden onder punt A, kunnen alleen voor de verkiezing van het Europese Parlement de toelating krijgen om hun stemrecht uit te oefenen ten voordele van kandidaten die op een Belgische lijst staan.

Zij dienen hiertoe wel een schriftelijke aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst (formulier C1 (doc)) te richten aan hun Belgische verblijfsgemeente en daarin tegelijk te verklaren dat zij hun stemrecht enkel voor een Belgische lijst wensen uit te oefenen en dat zij het stemrecht in hun staat van herkomst niet verloren hebben.

Deze verklaring moeten zij hebben gedaan vooraleer de kiezerslijsten worden opgemaakt. Deze worden opgemaakt op 1 maart 2014. Wanneer zij deze verklaring afleggen, zijn zij verplicht om te stemmen.

C. Kiesvoorwaarden voor Belgen in een andere lidstaat van de Europese Unie

 • Verkiezing van het Europese Parlement

  De Belgen die in een Lidstaat van de Europese Unie verblijven die, met uitzondering van de voorwaarde van inschrijving in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente, voldoen aan de kiesvoorwaarden onder punt A, kunnen enkel per briefwisseling en voor de verkiezing van het Europese Parlement hun stemrecht uitoefenen ten voordele van kandidaten die op een Belgische lijst staan.

  Zij moeten hiertoe bij hun Belgische diplomatieke of consulaire post een aanvraag indienen tot deelname aan de stemming met behulp van formulier C/4 (doc). Deze aanvraag tot deelname moet gebeuren voor ten laatste 26 maart 2014 (60e dag voor de verkiezing).

 • Verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

  De Belgen die in het buitenland verblijven die, met uitzondering van de voorwaarde van inschrijving in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente, voldoen aan de kiesvoorwaarden onder punt A en die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters die gehouden worden in de Belgische diplomatieke of consulaire beroepsposten, oefenen hun stemrecht uit voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

  Zij moeten hiertoe het formulier tot deelname aan de stemming invullen dat hun wordt afgegeven door de Belgische diplomatieke of consulaire post.

Nieuws

12.10.2018
OfficiŽle statistiek betreffende de kiezers Ė Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) Ė Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019